Pilliklubi

Pilliklubi, kui selline, on regulaarne musitseerimise keskkond ühise repertuaari omandamiseks, koosmängu lihvimiseks ja seltskondliku läbikäimise edendamiseks ning missioonitundlik meie oma pärimuse levitamine (ajaloolise, üksikpillimehe keskse pärimusmuusika koosmäng).

Meie pilliklubide eestvedaja Krista Sildoja on tegutsenud seda vankrit vedades juba 1997. aastast saadik. Pilliklubi idee peitub tasakaalu leidmises liikmete soovide, repertuaarivaliku ja seadmise/mitte seadmise, traditsioonitundlikkuse ja kaasaegse vahel.

Üks esimesi pilliklubisid, mida Krista vabariiklikult eest vedas, oli seltskond nimega NOORED MOOSEKANDID, kes kasvasid välja Krista veetud Eesti ETNO pärimusmuusikalaagritest. Noored Moosekandid käisid regulaarselt koos aastatel 1997 – 2000. Nostalgilist meenutust pakub Nooste Moosekandide ülesastumine näiteks ETV-s 18. märtsil 1998 🙂

Noored Moosekandid ETV-s 18. märtsil 1998

Peale elukohavahetust Viljandist Pärnumaale Vändra kanti 2001. aastal hakkas Krista eest vedama Vändra muusikakooli pillikoori, millest kasvas aastatega välja üle terve Pärnumaa muusikakoolides õppivaid rahvamuusikahuvilisi koondav laste- ja noorte orkester PÄRNUMAA VIIULIKOOR. Ajalooliselt osalesid Pärnumaal pillikoorides peale viiulite ka teised pillid, nii ka selles koosseisus. Kaasa lõid nii flötistid kui akoridonistid ja kandlemängijad ning kitarristid. Üheskoos Pärnumaa pillikooriga esineti palju oma piirkonnas ning astuti täispika kontserdiga üles ka näiteks Viljandi Pärimusmuusika Festivalil 2005.

Taaskord tuli aga Kristal ja tema perekonnal pakkida asjad ning otsida tööd ja ellu jääda, sedakorda kodust väga kaugel – Islandi saarel. Pärnumaa viiulikoor tegutses Krista juhendamisel kuni 2005. aasta lõpuni, mil Krista Islandi aastad ette võttis. Siinsel fotol näete viiulikoori 2005ndal aastal.

Pärnumaa viiulikoor 2005. aastal

2013. aasta algul moodustas Krista peale kodumaale naasmist MOOSTE RAHVAMUUSIKAKOOLI PILLIKLUBI, mis hakkas esmaskordselt Krista juhendamisel kokku käima iga-nädalaselt. Oma pika tegutsemise ajal (kuni 2023 suveni) õppisime süvendatult tundma piirkondlikku pillipärimust, lihvisime oma mänguoskusi seltskonnatantsude mängimisel, korraldasime täiskasvanute vabariiklikke pillilaagreid ning 2020ndast aastast alates vabariiklikku pillimeeste ühismängimist JAANUARIJÄMM.

Mooste Rahvamuusikakooli pilliklubi mängimas kohaliku helilooja Heino Mähari pala “Teine noorus” 18. novembril 2020

Mooste Rahvamuusikakooli pilliklubist on tänaseks saanud Mooste pilliklubi, kuna kool lõpetas 2023. aasta augustis oma tegevuse Mooste mõisas. Pilliklubilised ent jätkavad täiel tuhinal, sest mängijad on saavutanud mängumõnu ning teavad, et ilma pillimänguta lihtsalt ei saa. Kogu pilliklubi ajalugu on hästi jälgitav piltide ja videote kaudu meie FB-lehel, mida 2023. aasta septembrikuuni toimetas eestvedaja Krista Sildoja.

Tore on meenutada meie esimest Jaanuarijämmi Mooste folgikojas jaanuaris 2020, kus vägesid vedasid eest Krista Sildoja ja Ott Kaasik, ammused koostööpartnerid muusikas:

“Ruhnu pulmamarss” jaanuarijämmiliste esituses 2020. aasta jaanuaris Mooste folgikojas

Lõpetuseks meenutame ühte oma viimast Jaanuarijämmi Moostes, kus üle-eestiliste sõpradega pärilmuslikele ja ka selles vaimus kaasaegsetele paladele valu andsime:

“Anniaru reilender” autori Piret Ausi eestvõttel Jaanuarijämmil Moostes jaanuaris 2023

Meie lahedad jämmid (jaanuari- ja juunijämmid) leiate sündmuse kodulehelt.