Iseõppija e-õpikud

2016 novembrist kuni 2018 oktoobrini toimus rahvusvaheline Erasmus+ programmist rahastatud rahvamuusika õpetamise alane koostööprojekt “Rahvapillide õppimise ja õpetamise metodoloogia koostamine ja praktikate vahendamine“ Eesti (MTÜ Virbel), Läti (MTÜ Skanumaja, projekti eestvedaja) ja Leedu (Utenos etninės kultūros centras) partnerite vahel.

Loe lähemalt projekti koduleheküljelt: https://folkmusicbaltics.weebly.com/

Fotol (vasakult) Krista Sildoja, Toomas Ojasaar ja Kadri Lepasson e-õpikute esitluskonverentsil
4. oktoobril. 2018. aastal. Foto: Andres Treial

Projekti toel valminud e-õpikud ja saadud kogemused on heaks abivahendiks: 
* iseseisval rahvapillimängu õppimisel
* rahvamuusika õpetajatele nii kõrgkoolides kui ka huvikoolides erialase metoodilise täiendmaterjalina
* folkloorirühmade juhendajatele abistava õppematerjalina
* ja paljudele teistele, kes on huvitatud mõne rahvapilli õppimisest, õpetamisest või erinevatest täiskasvanute õppemetoodikatest

PROJEKTI TULEMUSEL ILMUS SEITSE ERINEVAT E-ÕPIKUT ISEÕPPIJALE (eesti, läti, leedu, pluss osaliselt ka inglise keeles)

Eesti autoritelt:

Krista Sildoja “Lustlik mängumees ehk rahvapärase viiuldamise esimesi samme”

Kadri Lepasson “Rahvakandlemängu esimesed sammud”

Toomas Ojasaar “Esimene tutvumine teppo-tüüpi lõõtspilliga”

Läti autoritelt:

Ilmārs Pumpurs “Rahvalik mandoliinimäng”

Oskars Patjanko “Traditional play of the Ieviņas accordion”

Leedu autoritelt:

Aušrine Garsonaite “Traditional play of hammered dulcimer”

Raimondas Garsonas “Rahvapärane Peterburi-lõõtsa mängimine”