Pärimusmuusikateooria kursus

Sisu: Pärimusmuusika teooriakursusel on mitu valikut. Iga soovija saab valida endale sobiva variandi

I osa: Muusika elementaarteooriakursus sobib neile huvilistele, kel puudub varasem kogemus muusikateooriaga. Väga lihtsalt ja selgel moel tehakse tutvust muusikateooria algmõistete ja nende sisuga, õpitakse mõistma ja lugema lihtsamat nooditeksti. Teemad: noodiõigekiri, noodijoonestik, noodivarte suunad, noodivõtmed, nootide nimed, nootide ja pauside vältused, rütm ja pulss, alteratsioonimärgid, taktimõõt, duur- ja mollheliread, kvindiring, lihtintervallid. Püütakse üheskoos jõuda teadmiseni, et ei ole midagi praktilisemat hästi omandatud teooriast

II osa: Pärimusmuusikateooria kursus kutsub süvahuvilisi (nt muusikakooli lõpetanuid) tutvuma pärimusmuusikast tulenevate spetsiifiliste teemadega, nagu nt harmooniaõpetus, transkriptsioon, pärimusmuusika stiilielemendid, vormiõpetuse ja seadmise algtõed

Koolitaja: Krista Sildoja, etnomusikoloog ja muusikaõpetaja

Mõlema kursuse maht eraldi: kohtutakse viiel erineval korral, korraga 4 akadeemilist tundi, kursuse maht kokku on 20 akadeemilist auditoorset tundi, lisaks iseseisev töö kohtumiste vahepeal

Sihtgrupp: muusika süvahuvilistele ja soovitavalt varasema pillimängukogemusega huvilistele, II osa elementaarteooria kursuse läbinutele

Osavõtjate arv: 4 ja enam huvilist

GRUPP ALUSTAB TEGEVUST, KUI SOOVIJATE ARV TÄITUNUD!

Tutvu hinnakirjaga siin

Vali sobiv kursus ja pane end kirja siin

Täpsem teave: Krista Sildoja, krista@rahvamuusika.ee

Krista Sildoja. Foto: Uku Sildoja