Rahvalaulukursus

Sisu: “Tulõtamõq miilde vahtsõmbat ja vanõmbat laaluperändüst Põlva ja Räpinä, Võnnu ja Kanepi kihkonnast. Sääl hulgan om tutvit viise võõride sõnnoka, võõrit viise tutvide sõnnoka ja ka nii häste unõhtõduid asjo, et tulõ vahtsõst oppiq viit ja sõnno mõlõmbit. Aga uma kiil´ om meil elon ja autas tagasi kutsuq ka uma helü.”

Koolitaja: Urmas Kalla, kohaliku laulupärimuse süvatundja, rahvalaulik, meestelaulupundi Liinatsuraq laulja, Võro Instituudi võru keele spetsialist

Kursuse maht: kohtutakse neljal erineval korral, korraga 2 tundi, kursuse maht kokku on 8 tundi

Sihtgrupp: kõigile rahvalauluhuvilistele

Rahvalaulik Urmas Kalla. Foto: Krista Sildoja