Pärimusmuusikateooria kursus

Sisu: Teooriakursusel on mitu valikut. Iga soovija valib endale sobiva variandi.

I osa: Muusika elementaarteooriakursus sobib neile huvilistele, kel puudub varasem kogemus muusikateooriaga. Tehakse tutvust muusikateooria algmõistete ja nende sisuga: noodiõigekiri, noodijoonestik, noodivarte suunad, noodivõtmed, nootide nimed, nootide ja pauside vältused, rütm ja pulss, alteratsioonimärgid, taktimõõt, duur- ja mollheliread, kvindiring, lihtintervallid

II osa: Pärimusmuusikateooria kursus kutsub elementaarteooria läbinuid tutvuma pärimusmuusikast tulenevate spetsiifiliste teemadega, nagu nt harmooniaõpetus, transkriptsioon, pärimusmuusika stiilielemendid, vormiõpetuse ja seadmise algtõed

Koolitaja: Krista Sildoja, etnomusikoloog ja muusikaõpetaja

Mõlema kursuse maht eraldi: kohtutakse viiel erineval korral, korraga 4 tundi, kursuse maht kokku on 20 auditoorset tundi, lisaks iseseisev töö kohtumiste vahepeal

Sihtgrupp: muusika süvahuvilistele ja soovitavalt varasema pillimängukogemusega huvilistele, II osa elementaarteooria kursuse läbinutele

Krista Sildoja. Foto: Uku Sildoja